Seizoen 2018 geopend

Seizoen 2018 geopend

Op vrijdag 2 februari is het seizoen geopend met de jaarvergadering. Er waren 60 leden aanwezig, een goede opkomst.
De secretaris had een accuraat jaarverslag en de penningmeester toonde op de beamer het financieel verslag. Hij had een duidelijke uitleg en de club staat er gezond voor we hadden een ruim positief saldo over 2017. Dat komt mede door de Rabobank sponsorfietstocht en de verloting, we hebben hiervoor een aantal goede sponsors. Vervolgens de bevindingen van de kascontrole, die waren vol lof en die gaven decharge aan de penningmeester.
De contributie blijft voor 2018 hetzelfde: €10 voor volwassenen en €5 voor jeugdleden (jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 jaar zijn).

Adrie Beemsterboer is herkozen als bestuurslid en Sjon Borst is toegetreden als bestuurslid. Omdat we nu 4 bestuursleden hebben stelt het bestuur voor om Lisanne Dekker ook plaats te laten nemen als bestuurslid. (Lisanne zit al een aantal jaar in de feestcommissie) De aanwezigen gaan akkoord en zo hebben we nu weer een bestuur van 5 leden.

De Rabobank sponsorfietstocht vervalt en hiervoor komt de clubkascampagne voor. 12.000 leden van de Rabobank Alkmaar EO mogen stemmen op de clubs die zich hebben aangemeld. Dus als u lid bent van de Rabobank Alkmaar EO kunt u stemmen op de Dorstige Biet. Er is totaal € 150.000 beschikbaar en stemmen kan vanaf 8 mei. We sturen nog meer informatie toe via de nieuwsbrieven die u dit jaar weer krijgt.

In de pauze deed Bart Bak, mede-eigenaar, van B-Four Agro een presentatie over hun bedrijf. Ze telen hoofdzakelijk diversen soorten sla voor de Vezet die weer levert aan Albert Hein. Ze zijn bezig om sla te telen op water. Een leuke interessante presentatie.

Na de pauze werden de regels van de potcompetitie besproken. De potten mogen maximaal 60x60x60 cm zijn (buitenmaats) en moeten verplaatsbaar zijn. Met de rooiploegenvergadering zullen we dit nog met de rooiploegen bespreken.

Als laatste de rondvraag en hier melde Jacco Neefjes dat hij een nieuw lid heeft en dat is een dame uit Tsjechië. Het is geen primeur iemand uit het buitenland, vorig jaar hadden we al een Belg. En Piet Helder maakte zich nogal zorgen over de nieuwe bietenmissen. Moet er geen keuringscommissie komen. Het bestuur acht zich hier wel bekwaam genoeg voor.
Tot slot de opening van de 1e doos bietenzaad, de eer was aan onze spreker Bart Bak. En zo is het seizoen geopend, het bietenzaad is tot 1 mei te verkrijgen bij de bestuursleden of bij een van de verkoopadressen. Zie inschrijven op de site.

Succes allemaal in dit 44e teeltseizoen.