Seizoen 2020 geopend

Op vrijdag 31 januari is het seizoen geopend met de 46e jaarvergadering. Er waren 45 leden aanwezig, een redelijke opkomst en er waren 7 afberichten. Voorzitter Bert Westhoff moest helaas afzeggen wegens andere verplichtingen. Walther Tesselaar nam de taak van voorzitter over. We zaten deze keer in het voorcafé want de grote zaal was al bezet, hierdoor was het wat rumoerig. De vergadering verliep weer lekker vlot, eerst hadden we het financieel verslag van de penningmeester. Geprojecteerd op de beamer zodat iedereen kon meekijken. We hadden in 2019 een negatief saldo van € 200 en dat is niet gek in een jubileumjaar. We hadden een ongelukje met de stunt afgelopen jaar. Een deukje in de eend en dat moest worden vergoed, anders hadden we zelfs een positief saldo gehad. De kascontrolecommissie was helaas niet aanwezig maar was zeer tevreden, de kascontrole gaf decharge aan de penningmeester. Na de financiën kon de schuifwand dicht en las de secretaris het uigebreide jaarverslag voor.

De bestuursverkiezingen: Bert Westhoff treedt af als voorzitter en is niet meer herkiesbaar, jammer dat hij niet aanwezig is en zijn presentje zullen we op een ander tijdstip overhandigen. Het bestuur heeft 2 nieuwe bestuursleden gevonden, Vera Wijnker en Jelle de Nijs. Sjon Borst wordt de nieuwe voorzitter en Jelle de Nijs treed toe tot het bestuur. Vera Wijnker gaat een jaar meelopen en neemt volgend jaar de functie van penningmeester over van Walther.

De contributie blijft voor 2020 hetzelfde €10 voor volwassenen en €5 voor jeugdleden (jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 jaar zijn). De rooidag is 1 november en het Bietenbal is op 7 november. De rooiploegenvergaderingen zijn vastgelegd op 10 juni en 28 oktober.

Na de pauze gaf Jurgen van de Bos, van NH nieuws, een toelichting de filmpjes die hij vorig jaar heeft gemaakt. Ook werd er een compilatie vertoond van de filmpjes die hij heeft gemaakt. Jurgen heeft ontzettend genoten van het enthousiasme van de leden. Het filmpje is te zien op NH nieuws en komt ook nog op de website. En het wordt in een rustige tijd ook nog uitgezonden op tv NH. Als dat bekend is wordt het via de nieuwsbrief bekend gemaakt.
Lees hier het artikel van NH Nieuws https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261202/dorstige-biet-aan-de-slag-voor-nieuwe-recordbiet-ereschavot-staat-alweer-klaar

In de rondvraag was er een vraag over de verloting, er waren tekort loten. Dit is in het jaarverslag al genoemd, we gaan naar de 1000 loten. En er wordt gevraagd of er een reserve hoofdjury moet worden benoemd want als de hoofdjury er niet is hebben we geen vervanger. Wordt door het bestuur meegenomen in de volgende vergadering. Tot slot de opening van de 1e doos bietenzaad, de eer was aan onze spreker Jurgen van de Bos, die we natuurlijk gelijk als lid hebben binnen gehaald. En zo is het seizoen geopend, het bietenzaad is tot 1 mei te verkrijgen bij de bestuursleden of bij een van de verkoopadressen. Zie inschrijven op de site.

Succes allemaal weer in dit 46e teeltseizoen.


Er werd al weer veel besproken.


Het bestuur, zonder Vera want die maakt de foto.


Inloop met koffie en een gevulde koek.


Jurgen van de Bos schrijft zich in.


Jurgen van de Bos verteld over zijn werk.


Jurgen opent officieel de 1e doos met bietenzaad


Overleg aan de bestuurstafel.