Bieten 2022 gerooid met bijzonder warm weer

Op zondag 30 oktober 2022 zijn de bieten onder bijzondere weersomstandigheden gerooid door de 11 rooiploegen. Het was gewoon een warme dag en iedereen was (op een enkeling na) heel enthousiast. Alle bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers. De bieten werden gewogen onder toezicht van hoofdjurylid Fokke Galema en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidagcoördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Hilde Luken, Conny Sprangers en Arjen Hamers die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder hulp van Andre Mooy, Ruud John, Ab van Twuyver en Dick Schotten. Piet Mooij had zich afgemeld maar werd toch weer gesignaleerd en hielp weer vrolijk mee. De catering werd als vanouds weer verzorgd door Piet en Anna-Marie Helder. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag.

Bij dezen willen we alle medewerkers die helpen geholpen met de rooidag heel hartelijk bedanken.
Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Op naar het Bietenbal het hoogtepunt van het bietenjaar. Zaterdagavond weten we wie de nieuwe wereldkampioen van de Dorstige Biet is.