Zeer fanatiek bezig

Een oud wereldkampioen is al weer zeer fanatiek bezig, alleen jammer dat de schilder wat heeft gespetterd op zijn bieten. (zie brandplekken)

Seizoen 2018 geopend

Seizoen 2018 geopend

Op vrijdag 2 februari is het seizoen geopend met de jaarvergadering. Er waren 60 leden aanwezig, een goede opkomst.
De secretaris had een accuraat jaarverslag en de penningmeester toonde op de beamer het financieel verslag. Hij had een duidelijke uitleg en de club staat er gezond voor we hadden een ruim positief saldo over 2017. Dat komt mede door de Rabobank sponsorfietstocht en de verloting, we hebben hiervoor een aantal goede sponsors. Vervolgens de bevindingen van de kascontrole, die waren vol lof en die gaven decharge aan de penningmeester.
De contributie blijft voor 2018 hetzelfde: €10 voor volwassenen en €5 voor jeugdleden (jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 jaar zijn). Lees meer

Uitnodiging jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 44e jaarvergadering van de Dorstige Biet en die wordt gehouden op vrijdag 2 februari 2018 om 20.00 bij:
Dorpshuis Prins Maurits
Dorpsstraat 79
1733AE Nieuwe Niedorp
Lees meer

Sint Jan school Groei en Bloei

Op​ ​woensdag​ ​11​ ​​ ​oktober​ ​mochten​ ​de​ ​voederbieten​ ​mee​ ​naar​ ​school. Deze​ ​waren​ ​enige​ ​tijd​ ​geleden​ ​uitgedeeld​ ​aan​ ​alle​ ​leerlingen​ ​van​ ​de​ ​Sint Jan. Na​ ​veel​ ​geduld​ ​van​ ​de​ ​kinderen​ ​en​ ​natuurlijk​ ​goede​ ​verzorging​ ​was​ ​op​ ​11 oktober​ ​de​ ​weging. De​ ​grootste​ ​biet​ ​bleek​ ​niet​ ​de​ ​zwaarste. Dit​ ​maakte​ ​alles​ ​extra​ ​spannend​ ​voor de​ ​kinderen. Lees meer

Wateroverlast bietenperceel

Het is wel de Dorstige biet maar dit is wel erg veel, voorlopig hoeft dit lid geen water meer te geven.
Wateroverlast; de kabouter zwemt tussen de bieten. Lees meer