Rabobank de Clubkas Campagne

Stem op de Dorstige Biet met de Rabobank Clubkas Campagne.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?
Bij de Clubkas Campagne zijn er twee partijen. Enerzijds de clubs,verenigingen en stichtingen die meedoen aan de campagne en anderzijds 30.000 leden die mogen stemmen op de clubs, verenigingen/stichtingen die zij een warm hart toedragen. De Rabobank Almaar eo. stelt in 2019 een bedrag van € 225.000,- beschikbaar die de leden van Rabobank Alkmaar e.o. mogen verdelen over clubs, verenigingen en stichtingen.
Elk lid brengt 5 stemmen uit (max. 2 per club of stichting).

Wie mogen er stemmen?
Helaas kunnen alleen leden van Rabobank Alkmaar e.o. hun stem uitbrengen op De Dorstige Biet en wel van dinsdag 23 april tot dinsdag 14 mei 2019. Bent u lid van Rabobank Alkmaar e.o.? U krijgt dan op 23 april een stemkaart opgestuurd. U kunt stemmen online of bij de Rabobank.

Dus leden van Rabobank Alkmaar e.o : stem op de Dorstige Biet.