Seizoen 2019 geopend

Op vrijdag 1 februari is het seizoen geopend met de 45e jaarvergadering. Er waren 37 leden aanwezig, een matige opkomst maar we hadden heel wat afberichten van trouwe bezoekers van de jaarvergadering. Voorzitter Bert Westhoff moest helaas afzeggen wegens ziekte en ook bestuurlid lisanne Dekker kon wegens andere verplichtingen niet aanwezig zijn. Walther Tesselaar nam de taak van voorzitter over. We begonnen met een filmpje van NH nieuws op de beamer. NH nieuws is bij Bejo aan het filmen geweest hoe het zaad inpakken gaat en Adrie en Walther waren hierbij aanwezig. Het is een leuk filmpje geworden.

Bij de mededelingen vertelde Walther dat we in verband met het 45 jarig jubileum pennen hebben van de Dorstige Biet. Dus elk lid ontvangt bij inschrijving een mooie Dorstige Biet pen met jubileum logo. De vergadering verliep vlot, na het jaarverslag het financieel verslag van de penningmeester. De bietenclub staat er gezond voor we hadden een ruim positief saldo over 2018. Dat komt mede door de verloting, we hebben hiervoor een groot aantal sponsors. Vervolgens de bevindingen van de kascontrole, die was vol lof en die gaven decharge aan de penningmeester.

De contributie blijft voor 2019 hetzelfde: €10 voor volwassenen en €5 voor jeugdleden (jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 jaar zijn).

Bert Westhoff is herkozen als bestuurslid maar is nog maar voor 1 jaar beschikbaar dus treed volgend jaar definitief af.
Ook dit jaar is er weer de Rabobank clubkascampagne, voor clubs die zich hebben aangemeld. Vorig jaar hadden we € 174.76 ontvangen, minder dan de € 300 die we met de fietstocht hadden maar we zitten nu eenmaal verspreid in Noord Holland. En alleen de leden van de Rabobank Alkmaar EO kunnen stemmen op de Dorstige Biet. Er komt een tip uit de zaal om de rekeningen te spreiden bij 2 banken zodat we bij Alkmaar en Schagen zitten. Walther zal eens kijken of dit mogelijk is.
Na de pauze gaf Rem Zwemmer een toelichting op hun tv optreden bij het programma Bed and Breakfast. Rem vertelde op zijn geheel eigen wijze hoe dat allemaal verlopen is. Het was gewoon weer lachen en genieten met Rem. In de rondvraag was er een vraag waarom de maat van de potbieten buitenmaat is en niet binnenmaat. Voor fraude is het makkelijker de buitenmaat aan te houden. Tot slot de opening van de 1e doos bietenzaad, de eer was aan onze spreker Rem Zwemmer. En zo is het seizoen geopend, het bietenzaad is tot 1 mei te verkrijgen bij de bestuursleden of bij een van de verkoopadressen. Zie inschrijven op de site.

Succes allemaal weer in dit 45e teeltseizoen.


De zaal kijkt aandachtig naar het filmpje van NH nieuws.


Gastspreker Rem Zwemmer kreeg de eer om de 1e doos bietenzaad te openen.


Rem Zwemmer toont lachen het eerste zakje zaad van 2019.


De eerste fanatieke telers schrijven zich in.


Er wordt zaterdag na de jaarvergadering gelijk gezaaid.