Uitnodiging 45e jaarvergadering

Geacht bietenlid,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 45e jaarvergadering van de Dorstige Biet. Deze wordt gehouden op vrijdag 1 februari 2019 om 20.00 bij:
Dorpshuis Prins Maurits
Dorpsstraat 79
1733AE Nieuwe Niedorp

De agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Notulen vorige jaarvergadering.
 3. Jaarverslag door de secretaris.
 4. Financieel verslag door penningmeester.
 5. Verslag van de kascontrole commissie.
 6. Verkiezing kascontrole commissie. Aftredend en niet herkiesbaar: Ina Schotten herkiesbaar: Gerry Ursem
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Bert Westhoff
  Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen kunnen zich volgens het huishoudelijk reglement van de vereniging aanmelden. Dit houdt in: 10 geldige handtekeningen van verenigingsleden en dit samen met een schriftelijk verzoek indienen vooraf aan de vergadering bij het bestuur.
 8. Vaststelling contributie 2019.
 9. Rabobank Clubkascampange
 10. Rooidag en Bietenbal
 11. Pauze: tijdens de pauze hebben we weer een interessante spreker.
 12. Regels potcompetitie( Let op er wordt dit jaar weer serieus gekeken of de potten maximaal 60x60x60 zijn, buitenmaat), jeugdleden en rayonindelingen.
 13. Rondvraag.
 14. Zegel verbreken van het nieuwe bietenzaad.
 15. Einde vergadering.

Aansluitend: Het uitreiken van het bietenzaad.
Het zaad is tot 1 mei 2019 nog te verkrijgen bij het bestuur en verkoopadressen, echter op=op.
Op de site bij inschrijven staat een inschrijfformulier, dit is een Word document en hier kunt u in typen. Sla het formulier op en als u het ingevuld heeft print het dan uit en neem het mee als u zaad gaat halen. De gegevens zijn zo duidelijker zodat het inschrijven van de leden sneller verloopt en de kans op fouten is een stuk kleiner.
U kunt per formulier 7 mensen opgeven.
Dames en jeugdleden invullen op het formulier. Voor de potcompetitie, kijk voor de voorwaarden op deze website of jaarvergadering.
Als u de uitnodiging en inschrijfformulier per post ontvangt. Wilt u dan duidelijk naam, adres + postcode en eventueel een e mailadres in BLOKLETTERS vermelden bij opgave. Bij voorbaat dank.
Er zijn ook kadobonnen te koop, misschien een orgineel kado en zo iemand lid te maken van de Dorstige Biet.