Seizoen 2024 geopend

Op vrijdag 9 februari is het seizoen geopend met de 50e jaarvergadering. Er waren 46 leden aanwezig, een redelijke opkomst, en er waren 16 afberichten. De voorzitter opende en was blij dat oprichter Piet Helder er nog steeds bij was. Medeoprichter Jack Keetman is ook benaderd maar die heeft aangegeven niet meer te komen, maar wenst de club veel succes.
De vergadering verliep lekker vlot, na de opening en mededelingen het jaarverslag van de secretaris. Het uitgebreide financieel verslag van de penningmeester. We hadden in 2023 weer een positief saldo en mooi binnen de begroting gebleven. Dat komt natuurlijk door veel sponsering en een goede verloting.
De kascontrolecommissie, Lisanne Dekker en Klaas Kaan hebben de boeken bekeken en Klaas vertelde dat alles er goed uitzag, keurig gedaan.

De bestuursverkiezingen: Vera Wijnker is aftredend en niet herkiesbaar. Ze gaat verhuizen naar Limburg dus daarom stopt ze ermee. Teddy Damen wordt onze nieuwe penningmeester. Het bestuur stelt Dick Ursem voor als nieuw bestuurslid en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Dick is gekozen.

De contributie blijft voor 2024 hetzelfde €10 voor volwassenen en €5 voor jeugdleden (jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 jaar zijn). De rooidag is op 3 november en het Bietenbal is op 9 november. De rooiploegenvergaderingen zijn vastgelegd op 12 juni en 29 oktober.

Voor de duidelijkheid nog even de regels. Voor de potcompetitie zijn de regels 60x60x60 cm (buitenmaats), en bij de zomercontrole en rooidag moet de pot verplaatsbaar zijn met bodem. Jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 zijn. Als er op een perceel meerdere leden staan moet op de rooidag een goede afscheiding per lid zijn.

I.v.m. het 50-jarig bestaan hebben we voor elk lid een presentje. Oprichter Piet Helder had de eer om de doos met presentjes te openen. Ieder lid krijgt een mooie muts met de tekst 50 jaar Dorstige Biet.
Verder gaan we een jubileumboekje maken die aan het eind van het jaar klaar is.

Bij de rondvraag waren een paar opmerkingen over het bietenbal en dat heeft de aandacht het bestuur. Verder werd het bestuur succes gewenst in het jubileum jaar. Piet Helder had de eer om officieel de 1 e doos met bietenzaad te openen en vertelde hierbij nog een paar leuke anekdotes over het ontstaan van de Dorstige Biet en over de beginjaren.

Zo is het seizoen geopend, het bietenzaad is tot 1 mei te verkrijgen bij de bestuursleden of bij een van de verkoopadressen. Zie inschrijven op de site.

Succes allemaal weer in dit 50 e teeltseizoen.

De penningmeester geeft uitleg en de rest van het bestuur luistert aandachtig
Penningmeester Vera treed af en wordt bedankt door de voorzitter
Piet Helder had de eer om de doos met presentjes te openen
De oprichter van de club doet nog een klein woordje voordat het seizoen wordt geopend
Piet Helder heeft de 1e doos bietenzaad geopend