Uitnodiging 50e jaarvergadering

Geacht bietenlid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de 50 e jaarvergadering van de Dorstige Biet. Deze wordt gehouden op vrijdag 9 februari 2024 om 20.00 bij:

Dorpshuis Prins Maurits
Dorpsstraat 79
1733AE Nieuwe Niedorp

De agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Jaarverslag door de secretaris.
 3. Financieel verslag door penningmeester.
 4. Verslag van de kascontrolecommissie.
 5. Verkiezing kascontrolecommissie. Aftredend en niet herkiesbaar: Lisanne Dekker. Herkiesbaar: Klaas Kaan
 6. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar : Vera Wijnker
  Het bestuur stelt Dick Ursem voor als nieuw bestuurslid.
  Tegenkandidaten die zich beschikbaar willen stellen kunnen zich volgens het huishoudelijk reglement
  van de vereniging aanmelden. Dit houdt in: 10 geldige handtekeningen van verenigingsleden en dit
  samen met een schriftelijk verzoek indienen vooraf aan de vergadering bij het bestuur.
 7. Vaststelling contributie 2024.
 8. Rooiploegenvergaderingen,rooidag en bietenbal.
 9. Regels potcompetitie, jeugdleden en als er meer leden op een perceel staan.
 10. Presentje 50-jarig bestaan.
 11. Rondvraag.
 12. Zegel verbreken van het nieuwe bietenzaad.
 13. Einde vergadering.

Aansluitend: Het uitreiken van het bietenzaad.
Het zaad is tot 1 mei 2024 nog te verkrijgen bij het bestuur en verkoopadressen, echter op=op.
Opmerking: Per e-mailadres wordt 1 uitnodiging verzonden, dus als er meerdere leden hetzelfde e-mailadres gebruiken dan is deze mail ook voor die leden bestemd.
Op de site bij inschrijven staat een inschrijfformulier, dit is een Word document en hier kunt u in typen. Sla het formulier op en als u het ingevuld heeft print het dan uit en neem het mee als u zaad gaat halen. De gegevens zijn zo duidelijker zodat het inschrijven van de leden sneller verloopt en de kans op fouten is een stuk kleiner.
U kunt per formulier 7 mensen opgeven.
Dames en jeugdleden invullen op het formulier. Voor de potcompetitie, kijk voor de voorwaarden op deze website of jaarvergadering.
Als u de uitnodiging en inschrijfformulier per post ontvangt. Wilt u dan duidelijk naam, adres + postcode en eventueel een e mailadres in BLOKLETTERS vermelden bij opgave. Bij voorbaat dank.
Er zijn ook kadobonnen te koop, misschien een orgineel kado en zo iemand lid te maken van de Dorstige Biet.

Het bestuur:
Sjon Borst 06 46122266
Teddy Damen 06 52280285
Adrie Beemsterboer 06 29030940
Niels Bleeker 06 12827653
Vera Wijnker 06 17738489