Seizoen 2023 geopend

Op vrijdag 3 februari is het seizoen geopend met de 49e jaarvergadering. Er waren 44 leden aanwezig, een redelijke opkomst, en er waren 9 afberichten. De vergadering verliep lekker vlot,
na de opening en mededelingen het jaarverslag van de secretaris. Het financieel verslag van de penningmeester werd gedaan door voorzitter Sjon want Vera was verhinderd. We hadden in 2022 een positief saldo van € 1100. Dat komt mede door de verloting en sponsering van o.a. de Rabobank Clubsupport. De kascontrolecommissie, Lisanne Dekker en Walther Tesselaar hebben de boeken bekeken en Walther vertelde dat alles er goed uitzag, een gezonde vereniging.

De bestuursverkiezingen: Sjon Borst is aftredend maar wel herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten dus Sjon is herkozen en krijgt applaus van de zaal. Jelle de Nijs heeft aangegeven te willen stoppen en het bestuur stelt Teddy Damen voor als nieuwe bestuurslid.

De contributie blijft voor 2023 hetzelfde €10 voor volwassenen en €5 voor jeugdleden (jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 jaar zijn). De rooidag is 29 oktober en het Bietenbal is op 4 november. De rooiploegenvergaderingen zijn vastgelegd op 13 juni en 24 oktober.

Voor de duidelijkheid nog even de regels. Voor de potcompetitie zijn de regels 60x60x60 cm (buitenmaats), en bij de zomercontrole en rooidag moet de pot verplaatsbaar zijn met bodem. Jeugdleden mogen op de rooidag geen 16 zijn.
Als er op een perceel meerdere leden staan moet op de rooidag een goede perceelafscheiding zijn.

Er was niets voor de rondvraag, een teken dat het goed gaat.
De kampioen van 2022, Remco de Veer verbreekt het zegel en opent zo de eerste doos met bietenzaad. Hij wenst iedereen veel succes en inspiratie.

Zo is het seizoen geopend, het bietenzaad is tot 1 mei te verkrijgen bij de bestuursleden of bij een van de verkoopadressen. Zie inschrijven op de site.

Succes allemaal weer in dit 49e teeltseizoen.

Een goede opkomst
De voorzitter spreekt de rest luistert aandachtig
Jelle treedt af en is blij met zijn presentje
Remco de Veer verbreekt het zegel
Remco laat het eerste zakje zaad zien
Het is druk met inschrijven