Nieuwsbrief april 2019

Geacht bietenlid,

Hier de 1e nieuwsbrief van de De Dorstige Biet in 2019. De nieuwsbrief wordt alleen per e mail verstuurd en als het goed is per email adres 1 nieuwsbrief. De nieuwsbrief krijgt u 4 of 5x per jaar in uw mailbox en staat ook op onze website. Voor de nieuwe leden is dit natuurlijk nieuw en daarom staan er altijd algemene tips in om een zo zwaar mogelijke voederbiet te telen. We willen natuurlijk ook dat onze nieuwe leden grote en zware bieten telen.

Hebt u zich nog niet ingeschreven als lid van de Dorstige Biet in 2019? Bij deze de herrinering dat u tot 1 mei kan inschrijven en zaad halen bij een van de bestuursleden of verkooppunten
In de nieuwsbrief van mei zullen we het aantal leden bekend maken.

U ontvangt de 1e nieuwsbrief dit jaar al in april want we willen graag bij u de Rabobank de Clubkas Campagne onder de aandacht brengen.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?

Bij de Clubkascampagne zijn er twee partijen. Enerzijds de verenigingen, clubs en stichtingen die meedoen aan de campagne en anderzijds 30.000 leden die mogen stemmen op verenigingen/ clubs/stichtingen die zij een warm hart toedragen. De Rabobank Almaar e.o. stelt in 2019 een bedrag van € 225.000, – beschikbaar die de leden van Rabobank Alkmaar e.o. mogen verdelen over de clubs, verenigingen en stichtingen. Die zich hebben ingeschreven en mee mogen doen.
Elk Rabobanklid krijgt 5 stemmen maar je mag maximaal 2 stemmen aan een vereniging/club of stichting geven.

Wie mogen er stemmen?
Helaas kunnen alleen leden van Rabobank Alkmaar e.o. hun stem uitbrengen op De Dorstige Biet en wel van dinsdag 23 april tot dinsdag 14 mei 2019. Bent u lid van Rabobank Alkmaar e.o.? U krijgt dan op 23 april een stemkaart opgestuurd.U kunt online stemmen of bij de Rabobank.

Dus leden van Rabobank Alkmaar e.o.: stem op de Dorstige Biet.

Misschien hebt u het filmpje al op FB gezien. NH nieuws heeft weer wat gefilmd over de bietenclub, het filmpje staat ook op de website. In verband met het 45 jarig bestaan zal NH nieuws dit jaar aandacht aan de Dorstige Biet geven en bij een aantal leden wat filmen.

Dan nog even over de bieten. Misschien hebt u de bieten gezaaid in een pot en wacht u op het overplannten.
Het is super mooi weer maar dit paasweekend dus kan er wel over geplant worden. Ook als u de bieten ter plaatse wil zaaien kunt u dat wel doen. De grondtemperatuur wordt wat hoger, zaaien en een beetje vochtig houden maar dat staat allemaal op het zakje.

Tot slot: veel succes met de teelt, en dan nog de spreuk:
Door het vroege warme weer kunt u eerder overplanten of zaaien,
Maar denk alvast aan een windscherm als het straks hard gaat waaien.