Nieuwsbrief januari 2022

Geacht bietenlid,

We hebben van de week de eerste bestuursvergadering gehad en we kwamen tot de conclusie dat we i.v.m. corona helaas de 48e jaarvergadering niet kunnen organiseren. Dit vinden we heel erg vervelend maar er zit niets anders op. We willen u natuurlijk wel goed op de hoogte houden over het wel en wee van de Dorstige Biet en binnen 2 weken ontvangt u via de mail het jaarverslag van 2021 en info over de financiën. De kascontrole moet nog gedaan worden.
Deze bestuursvergadering was de laatste van Lisanne Dekker, zij is aftredend en niet meer herkiesbaar. We zullen later dit jaar, hopelijk met bietenbal, nog gepast afscheid nemen van Lisanne. Gelukkig blijft Lisanne wel in de rooiploeg en wil ze altijd nog meehelpen. We hebben een aspirant lid en die gaat even kijken of het wat voor hem is en dan horen jullie wie dat is.

U denkt nu misschien hoe kom ik dan aan bietenzaad als er geen jaarvergadering is waar ik me kan inschrijven. Nou daar hebben we het volgende weer voor bedacht:

Op zondag 30 januari houden we weer een Drive Thru van 13.00 tot 15.00 op de:
Groenedijk 4 1704 DE Heerhugowaard.

U kunt weer van de ene kant het pad op rijden, waar het spandoek van “zaadstraat” staat, en aan de andere kant er weer af. Het is de bedoeling dat u met de auto langs komt, maar op de fiets mag natuurlijk ook, een goed ingevuld inschrijfformulier meeneemt en het liefst gepast geld. Het lidmaatschap is ongewijzigd, € 10 voor volwassenen en € 5 voor jeugdleden (die mogen op de rooidag   geen 16 zijn) U overhandigd het inschrijfformulier(en) en het geld aan een van de bestuursleden en u krijgt dan u zak of zakjes zaad. Dit alles natuurlijk volgens de coronaregels, veiligheid voor alles.

Bijgevoegd is ook het inschrijfformulier, hier kunt u ook in typen. Probeer het formulier zo goed mogelijk in te vullen. Erg belangrijk is of u een potbiet gaat telen, vermeld dat a.u.b. op het inschrijfformulier dan kan het gelijk in de administratie worden verwerkt.
We hebben bijna van alle leden een e-mailadres maar helaas nog niet van iedereen. Als u een e-mailadres heeft vul die dan in. (heeft u hetzelfde e mail adres nog dan is het bij ons bekend)
U krijgt voortaan dan alle informatie per mail toegezonden en u ontvangt dan ook de nieuwsbrieven.
Voor u wat extra’s, voor ons gemakkelijker en het scheelt weer in de portokosten.
We hopen dat er veel leden langs komen en misschien kunt u ook zaad voor een buur, familielid of kennis meenemen. Zo willen we proberen om de verkooppunten zoveel mogelijk te ontlasten in deze coronatijd. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen; kijk dan even op de website voor onze verkoopadressen.

Misschien weet u nog wel iemand die lid wil worden van onze mooie club. Een leuke hobby voor weinig geld die je thuis kunt uitoefenen en vooral een mooie bezigheid in deze coronatijd.

Dus graag zien we jullie op zondag 30 januari op de Groenedijk 4 in Heerhugowaard.

Tot slot: Wederom geen jaarvergadering maar weer een zaadstraat,
maar het belangrijkste is als het “Bietenbal” maar doorgaat.