Nieuwsbrief juli 2018

Geacht bietenlid,

We hebben van de Rabobank € 174,76 gekregen van de clubkascampange, een mooi
bedrag. Alle stemmers heel hartelijk bedankt.

Misschien is de rooiploeg al langs geweest om te kijken waar u biet staat. Of anders
kunt u in de komende maanden een bezoek van de rooiploeg verwachten voor de
zomercontrole. Ze komen dan kijken waar de bieten staan.
Hebt u uw biet op een andere teeltlocatie staan dan het opgegeven huisadres of teelt u
een potbiet en heeft dat nog niet doorgegeven bij de inschrijving? U kunt dat doorgeven
aan de rooiploeg.

We zijn nu in de maand juli en de bieten hebben het moeilijk door de aanhoudende
droogte en warmte. Het is niet echt groeizaam weer met vaak een noordelijke en
oostelijke wind. De vooruitzichten voor de rest van de maand juli zijn voor nog warmer
weer en het blijft droog. Houdt de bieten goed nat zodat ze kunnen verdampen en zorg
voor wat schaduw met heel warm weer. Voor de potbieten is dat natuurlijk makkelijker,
u kunt ze zo naar de schaduw verhuizen. ( een tip: plaats de potbiet op een
meubelkarretje en je kunt hem zo makkelijk verplaatsen). Voor de bieten in de vaste
grond wordt het wat moeilijker maar een parasolletje erboven kan al voor schaduw en
afkoeling zorgen. Als u bieten ’s avonds wat slap hangen denk dat aan het oude gezegde:

“Bekijk ’s morgens je bouw en ’s avonds je vrouw.”

Denk ook nog even om de vakantietijd, belangrijk is natuurlijk: wie verzorgt de biet als u
op vakantie bent? Want ze moeten toch wel water krijgen met dit warme weer. Als u een
paar weken weg gaat en doet er niets aan kan dat zomaar een paar kilo schelen aan het
einde van de rit. Tip: vraag een goede buur, familielid, of vriend om de biet te verzorgen
tijdens de vakantie. Een tip voor de jeugdleden: kijk of je bij familie, buren of kennissen
tijdens de vakantie de biet mag verzorgen misschien kan je er een mooi zakcentje mee
verdienen.

Tot slot: Wensen we u een mooie vakantie: maar houd u bieten goed nat,
misschien wordt het evengoed nog wat.