Bieten 2023 gerooid met wisselvallig weer

Op zondag 29 oktober zijn de bieten onder wisselende weersomstandigheden gerooid door de 11 rooiploegen. Bij de ene rooiploeg moest het regenpak aan, andere ging even schuilen en sommige rooiploegen bleven droog. Maar we mochten niet echt klagen want na de middag werd het weer beter. Alle bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers.

De bieten werden gewogen onder toezicht van hoofdjurylid Fokke Galema en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidagcoördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Vera Wijnker, Conny Sprangers en Cor Sprangers jr. die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder hulp van Piet Mooy, Ruud John, Arjen Hamers, Ab van Twuyver en Dick Schotten.
Ruud John had tussentijds al heel wat bieten opgehaald zodat het wegen op tijd kon beginnen en mooi doorliep. De catering werd als vanouds weer verzorgd door Piet en Anna-Marie Helder. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag.

Bij dezen willen we weer alle medewerkers die helpen geholpen met de rooidag heel hartelijk bedanken.
Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Op naar het Bietenbal het hoogtepunt van het bietenjaar. Zaterdagavond weten we wie de nieuwe wereldkampioen van de Dorstige Biet is.