De rooidag 2021 is zeer goed verlopen

Op zondag 31 oktober zijn de bieten onder redelijke weersomstandigheden gerooid door de 11 rooiploegen. De meest rooiploegen waren net klaar of de laatste aan het rooien toen het serieus begon te regenen. Een paar rooiploegen troffen het niet echt bij het rooien van de laatste en probeerden ook wat in te lopen aan het eind. Alle bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers.

De bieten werden gewogen onder toezicht van ons nieuwe hoofdjurylid Fokke Galema en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidagcoördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Vera Wijnker, Conny Sprangers en Cor Sprangers (jr) die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder hulp van Piet Mooy, Dennis van Stralen, Ruud John, Ab van Twuyver en Dick Schotten. De catering werd als vanouds weer verzorgd door Piet en Anna-Marie Helder. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag.

Bij deze willen we alle medewerkers die helpen geholpen met de rooidag heel hartelijk bedanken.
Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Op naar het Bietenbal dat gelukkig door kan gaan. Als u komt neem dan wel een geldig QR-code mee en een legitimatiebewijs. We hebben er weer zin en weer een gevarieerd programma voor u.
Zaterdagavond weten we wie de nieuwe wereldkampioen van de Dorstige Biet is.