Ondanks het coronavirus is de rooidag 2020 goed verlopen

Op zondag 1 november zijn de bieten onder redelijke weersomstandigheden gerooid door de 10 rooiploegen. Sommige rooiploegen waren met zijn tweeën op pad gegaan wegens afzeggingen door de corona. De rooiploegen hadden mondkapjes meegekregen en hadden instructies gekregen om aan de regels te denken en afstand te houden. De bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers. Ook hier werden de coronaregels gehanteerd, een aparte ruimte voor de schrijvers, wegers en voor het lossen van de bieten. De bieten werden gewogen onder toezicht van ons nieuwe hoofdjurylid Bert Westhoff en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidag coördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Vera Wijnker, Conny Sprangers en Cor Sprangers (jr) die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder natuurlijk hulp van Piet Mooy, Ruud John en Ab van Twuyver en niet te vergeten Heleen Hamers die toch een tafel neergezet had waar de rooiploegleden een bakje koffie konden pakken als ze moesten wachten. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag. Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Bij deze willen we speciaal Anton Hamers bedanken voor zijn werk om de weeglocatie coronaproof te maken. En natuurlijk ook Piet Mooy voor zijn extra werk wat hij dit jaar heeft gedaan.

Helaas dit jaar geen bietenbal maar we gaan natuurlijk wel de prijswinnaars huldigen.
Zaterdagmiddag komen er leden van het bestuur langs bij degene die in de prijzen zijn gevallen. Dus zorg dat u thuis bent zaterdagmiddag. Zaterdagavond zal de uitslag online staan en we gaan ervoor zorgen dat ieder lid (één per adres) een uitslagenboekje thuiskrijgt.