Nieuwsbrief januari 2021

Geacht bietenlid,

We hebben de eerste bestuursvergadering gehad en dit was de laatste van Walther Tesselaar, hij is aftredend en niet meer herkiesbaar. Vera Wijnker is de nieuwe penningmeester van de Dorstige Biet. We zullen later dit jaar, hopelijk met bietenbal, nog gepast afscheid nemen van Walther. Misschien heeft u het al vernomen of gehoord maar i.v.m. corona kunnen we helaas de 47e jaarvergadering niet organiseren.

We willen u natuurlijk wel goed op de hoogte houden over het wel en wee van de Dorstige Biet dus bijgevoegd het jaarverslag van 2020, en hier wat info over de financiën. We hebben een positief saldo over 2020 van bijna € 1100 dus het saldo stijgt, we hadden meer contributies dan begroot maar het ledental was iets minder dan in 2019. We hadden geen inkomsten uit de verloting maar wel meer van de Rabobankclubkascampange, een sponsor voor de jeugdprijzen en de vaste sponsor voor de bieten. Aan de uitgaven kant hadden we geen bietenbal maar we waren wel extra geld kwijt aan kilometervergoeding voor de rooidag en alle medewerkers kregen een lekkere slagroomschnitt, een extraatje in dit coronajaar. De kascontrolecommissie, Martin van Egmond en Ina Schotten, hebben de cijfers goedgekeurd dus decharge voor de penningmeester.

U denkt nu misschien hoe kom ik dan aan bietenzaad als er geen jaarvergadering is waar ik me kan inschrijven. Nou daar hebben we het volgende voor bedacht:

Op zondag 31 januari houden we een Drive Thru van 13.00 tot 15.00 op de: Groenedijk 4 1704 DE Heerhugowaard.

Dus de Dorstige Biet maakt een zaadstraat i.p.v. een teststraat. U kunt van de ene kant het pad op rijden waar de vlag van de Dorstige Biet hangt en aan de andere kant er weer af. Het is de bedoeling dat u met de auto langs komt, maar wel in de auto blijft zitten, een ingevuld inschrijfformulier meeneemt en het liefst gepast geld. Het lidmaatschap is ongewijzigd, € 10 voor volwassenen en € 5 voor jeugdleden (die mogen op de rooidag geen 16 zijn) U overhandigt het inschrijfformulier(en) en het geld aan een van de bestuursleden en u krijgt dan u zak of zakjes zaad.
Dit alles natuurlijk volgens de coronaregels, veiligheid voor alles.
Bijgevoegd is ook het inschrijfformulier, hier kunt u ook in typen. Probeer het formulier zo goed mogelijk in te vullen, we hebben bijna van alle leden een e-mail adres maar helaas nog niet van iedereen. Als u een e-mailadres heeft vul die dan in. (heeft u dezelfde e-mail adres nog is het bij ons bekend)
U krijgt voortaan dan alle informatie per mail toegezonden en u ontvangt dan ook de nieuwsbrieven. Voor u wat extra’s, voor ons gemakkelijker en het scheelt weer in de portokosten.
We hopen dat er veel leden langs komen en misschien kunt u ook zaad voor een buur, familielid of kennis meenemen. Zo willen we proberen om de verkooppunten zoveel mogelijk te ontlasten in deze coronatijd.
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen; kijk dan even op de website voor onze verkoopadressen.

Misschien weet u nog wel iemand die lid wil worden van onze mooie club. Een leuke hobby voor weinig geld die je thuis kunt uitoefenen en vooral een mooie bezigheid in deze coronatijd.

Dus graag zien we jullie op zondag 31 januari op de Groenedijk 4 in Heerhugowaard.

Tot slot: Kom weer inschrijven en zaad halen op 31 januari van de Dorstige Biet, een mooiere hobby, die je thuis kan doen, is er niet.