Bieten 2023 gerooid met wisselvallig weer

Op zondag 29 oktober zijn de bieten onder wisselende weersomstandigheden gerooid door de 11 rooiploegen. Bij de ene rooiploeg moest het regenpak aan, andere ging even schuilen en sommige rooiploegen bleven droog. Maar we mochten niet echt klagen want na de middag werd het weer beter. Alle bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers.

De bieten werden gewogen onder toezicht van hoofdjurylid Fokke Galema en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidagcoördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Vera Wijnker, Conny Sprangers en Cor Sprangers jr. die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder hulp van Piet Mooy, Ruud John, Arjen Hamers, Ab van Twuyver en Dick Schotten.
Ruud John had tussentijds al heel wat bieten opgehaald zodat het wegen op tijd kon beginnen en mooi doorliep. De catering werd als vanouds weer verzorgd door Piet en Anna-Marie Helder. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag.

Bij dezen willen we weer alle medewerkers die helpen geholpen met de rooidag heel hartelijk bedanken.
Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Op naar het Bietenbal het hoogtepunt van het bietenjaar. Zaterdagavond weten we wie de nieuwe wereldkampioen van de Dorstige Biet is.

Lees meer

Bieten 2022 gerooid met bijzonder warm weer

Op zondag 30 oktober 2022 zijn de bieten onder bijzondere weersomstandigheden gerooid door de 11 rooiploegen. Het was gewoon een warme dag en iedereen was (op een enkeling na) heel enthousiast. Alle bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers. De bieten werden gewogen onder toezicht van hoofdjurylid Fokke Galema en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidagcoördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Hilde Luken, Conny Sprangers en Arjen Hamers die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder hulp van Andre Mooy, Ruud John, Ab van Twuyver en Dick Schotten. Piet Mooij had zich afgemeld maar werd toch weer gesignaleerd en hielp weer vrolijk mee. De catering werd als vanouds weer verzorgd door Piet en Anna-Marie Helder. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag.

Bij dezen willen we alle medewerkers die helpen geholpen met de rooidag heel hartelijk bedanken.
Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Op naar het Bietenbal het hoogtepunt van het bietenjaar. Zaterdagavond weten we wie de nieuwe wereldkampioen van de Dorstige Biet is.

Lees meer

De rooidag 2021 is zeer goed verlopen

Op zondag 31 oktober zijn de bieten onder redelijke weersomstandigheden gerooid door de 11 rooiploegen. De meest rooiploegen waren net klaar of de laatste aan het rooien toen het serieus begon te regenen. Een paar rooiploegen troffen het niet echt bij het rooien van de laatste en probeerden ook wat in te lopen aan het eind. Alle bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers.

De bieten werden gewogen onder toezicht van ons nieuwe hoofdjurylid Fokke Galema en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidagcoördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Vera Wijnker, Conny Sprangers en Cor Sprangers (jr) die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder hulp van Piet Mooy, Dennis van Stralen, Ruud John, Ab van Twuyver en Dick Schotten. De catering werd als vanouds weer verzorgd door Piet en Anna-Marie Helder. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag.

Bij deze willen we alle medewerkers die helpen geholpen met de rooidag heel hartelijk bedanken.
Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Op naar het Bietenbal dat gelukkig door kan gaan. Als u komt neem dan wel een geldig QR-code mee en een legitimatiebewijs. We hebben er weer zin en weer een gevarieerd programma voor u.
Zaterdagavond weten we wie de nieuwe wereldkampioen van de Dorstige Biet is.

Lees meer

Ondanks het coronavirus is de rooidag 2020 goed verlopen

Op zondag 1 november zijn de bieten onder redelijke weersomstandigheden gerooid door de 10 rooiploegen. Sommige rooiploegen waren met zijn tweeën op pad gegaan wegens afzeggingen door de corona. De rooiploegen hadden mondkapjes meegekregen en hadden instructies gekregen om aan de regels te denken en afstand te houden. De bieten werden gebracht naar onze weeglocatie en die was dit jaar weer op de Witte Paal bij Anton en Heleen Hamers. Ook hier werden de coronaregels gehanteerd, een aparte ruimte voor de schrijvers, wegers en voor het lossen van de bieten. De bieten werden gewogen onder toezicht van ons nieuwe hoofdjurylid Bert Westhoff en alles natuurlijk onder leiding van onze rooidag coördinator Anton Hamers. Ze werden ondersteund door Vera Wijnker, Conny Sprangers en Cor Sprangers (jr) die hielpen met het invoeren en opschrijven van de gewichten. Verder natuurlijk hulp van Piet Mooy, Ruud John en Ab van Twuyver en niet te vergeten Heleen Hamers die toch een tafel neergezet had waar de rooiploegleden een bakje koffie konden pakken als ze moesten wachten. De rooiploegleden en medewerkers kregen allemaal weer een lekkere slagroomshnitt als dank voor hun inzet en hulp deze dag. Want wat is de Dorstige Biet zonder deze trouwe medewerkers.

Lees meer

Rooidag 2019 weer goed verlopen

Op zondag 3 november zijn de bieten onder redelijke weersomstandigheden gerooid door de 10 rooiploegen en gebracht naar onze weeglocatie. Die was dit jaar op de Witte Paal bij Anton en Hellen Hamers. Daar werden ze gewogen onder toezicht van ons hoofdjurylid Jaap Dekker en rooidag coördinator Anton hamers. Ze werden ondersteund door de Conny Sprangers en Cor Sprangers (jr) die hielpen met het opschrijven en invoeren van de gewichten. Verder natuurlijk hulp van Piet Mooy, Ruud John en Ab van Twuyver en Bert Westhoff. Het was wel wat drukker dan normaal op de weeglocatie en dik kwam door de pers/media. Zo was NH nieuws aanwezig, de radio 5 voor een opname die te horen was bij Jeroen van Inkel en ze waren aanwezig van het blad Landleven. Dus veel aandacht voor de Dorstige Biet dit jaar.

Lees meer